Gb=Gb
Your color=Renk
Background opacity=Arkaplan şeffaflığı
Cancel=İptal
Open=Aç
Do you really want to apply this product and quantity to all the lines in your order?=Tüm siparişe, bu ürün ve adeti uygulamak istediğinize emin misiniz?
Keep original ratio of your photos=Fotoğrafların ojinal boyutunu koru
Inner right page=İç sağ sayfa
Foregrounds=Ön Plan
Inner left page=İç sol sayfa
Page layout=Page layout
Highlights contrast=Açıklık Konratstı
Please wait while the software is completing the setup with the download of catalog and graphics resources=Yazılım yükleniyor. Lütfen bekleyin…
Default sort=Varsayılan sıralama
Do you really want to continue with empty photos?=Fotoğraf yüklemeden devam etmek istediğinize emin misiniz?
An error has occured while transferring the order :=Siparişin aktarımı sırasında bir hata oluştu :
New=Yeni
Your photo=Fotoğrafınız
Double-click on photos and texts placeholders to customize your creation.=Tasarımınızı düzenlemek için lütfen fotoğraf ve yazı kutucuklarına çift tiklayınız.
Installing catalog and graphics resources=Katalog ve grafikler yükleniyor
1. Select photos=1. Fotoğrafları seçin
Page %NUM% and inner cover=Page %NUM% and inner cover
Calendar box=Takvim kutusu
Red=Kırmızı
Blur <--> Sharpen=Bulanık<--> Keskin
Loading user interface=Kullanıcı arayüzü yükleniyor
Adding to cart...=Sepete ekleniyor…
Incorrect login=Kullanıcı adı ve/veya şifre yanlış.
Some photos placeholders are empty.=Bazı fotoğraf kutucukları boş kaldı.
Collapse=Yığılma
Color=Renk
Do you really want to delete the selected page?=Seçilen sayfayı gerçekten silmek istediğinize emin misiniz?
Rotate=Döndür
Connection to internet required=İnternet bağlantısı gerekiyor
Creation incomplete=Tasarım tamamlanmadı
Grid=Izgara
Add format=Format ekle
Landscape 4:3=Yatay 4:3
Choose page foreground=Sayfa önpalnı seçin
Click and drag your color to a page or text=Sayfa veya metin için bir rengin üzerine tıklayarak sürükleyin
Kb/s=Kb/s
Magnetize grid=Mıgnatıslı Izgara
Choose up to %COUNT% photos=Choose up to %COUNT% photos
Book subtitle=Kitap altbaşlığı
Local files=Yerel dosyalar
Photo=Fotoğraf
Automatic Contrast=Otomatik kontrast
Edit photo=Fotoğrafı düzenle
Send to back=Arkaya gönder
Bytes=Bytes
hours=saat
Top=Üst
Undo %SOMETHING%=Undo %SOMETHING%
Save as new Creation=Yeni bir tasarım olarak kaydet
The upload of one of your photos failed repeatedly. Please check the following:=Fotoğraflarınızdan biri yüklenirken hatalar oluştu. Lütfen kontrol ediniz:
Connecting to %SERVICE%=Connecting to %SERVICE%
Change product=Ürünü değiştir
Product=Ürün
Select all=Tümünü seç
Start transfer=Aktarıma başla
Choose %COUNT% remaining photos=Choose %COUNT% remaining photos
One file seems to be missing or broken. Please check the following:=Bir dosya eksik veya bozuk gibi görünüyor. Aşağıdakileri kontrol edin:
Order=Sıralama
Export creation to file=Tasarımı bilgisayarıma kaydet
Layout locked=Kilitli şablon
Enhance this photo=Otomatik renk ayarla
Colors=Renkler
Loading cliparts=Resimler Yükleniyor
Add a calendar box=Takvim kutusu ekle
Choose format=Boyut seçiniz
Empty placeholders=Boş kutucuk
Outside=Dış taraf
Delete=Sil
Cut=Kes
Objects=Nesneler
Quality=Kalite
Crop=Kırp
Check your connection to internet and retry.=İnternet bağlantınızı kontrol edip tekrar deneyin.
Custom colors=Özel Renkler
After logging in on %SERVICE%, click on 'Continue'=After logging in on %SERVICE%, click on 'Continue'
Automatic Levels=Otomatik tonlama
You can enter text to be printed on spine in the text field below. Entering text on spine is allowed when spine size is more than 5 mm.=Aşağıdaki kutuya, kitap sırtında görmek istediğiniz yazıyı yazabilirsiniz. Yazının görülebilmesi için kitap sırt kalınlığı 5mm'den fazla olmalıdır.
Loading photo frames=Çerçeveler Yükleniyor…
Click here to start a new creation=Yeni bir tasarıma başlamak için buraya tıklayınız
Adding to cart=Sepete ekleniyor
Color change=Renk değiştir
Check if an antivirus program could be blocking uploads on your system=Bilgisayarınızda bulunan bir antivürüs programı yüklemeyi engelliyor.Lütfen kontrol ediniz.
Middle=Orta
Resolution too low=Çok düşük çözünürlük
New color=Yeni renk
Choose more photos=Daha fazla fotoğraf seçin
Text color=Yazı rengi
minutes=dakika
Change selection=Seçimi Değiştir
Selection full=Tamamı seçili
Real print size given the aspect ratio of your photo=Gerçek boyut için en , boy oranını koru
Black and White=Siyah/Beyaz
%COUNT% pages=%COUNT% pages
Choose style=Stil seç
Exit full screen=Tam ekrandan çık
Apply to all lines=Tüm alanlara uygula
The layout is locked. To access all creation features, you must unlock the layout.=Şablon kilitlendi. Kilidi açarsanız, tüm özelliklere ulaşabilirsiniz
Click the button below to log in on %SERVICE%=Click the button below to log in on %SERVICE%
Redo %SOMETHING%=Redo %SOMETHING%
Views=Görüntüleme
B/s=B/s
Deselect all=Tüm seçimi kaldır
Choose book format=Kitap formatını seçin
Before you continue, have you checked all the pages of your creation?=Devam etmeden önce , tasarımınzın tüm sayfalarını kotrol ediniz.
Delete photo=Fotoğrafı sil
Click to add text=Yazı eklemek için yıklayın.
Unlock the pages layout=Sayfa düzeni kilidini aç
Creation saved=Tasarım kaydedildi
Creation File=Tasarım dosyası
Apply Sepia effect=Sepia efektini uygula
Order total without shipping=Kargo hariç toplam sipariş tutarı
There was an error uploading your order=Sipariş yüklenirken bir hata oluştu
Before you transfer your order, please carefully check all views of your creation. Once all views are checked, the "Order" button will show up again, click on it to start the transfer.=Sipariş aktarmadan önce, tasarımızın tüm görünümlerde işaretli olduğunu dikkatlice kontrol edin sonra, 'Sipariş' düğmesi tekrar görünecektir, aktarımını başlatmak için üzerine tıklayın.
Replace %CREATION%=Replace %CREATION%
Apply to selected page only=Yalnızca seçili sayfaya uygula
Redo=İleri al
Display grid=Klavuz çizgilerini göster
Connected cameras=Resimleri kameradan al
Blue=Mavi
Transferring pictures... please wait=Görüntüler aktarılıyor… Lütfen bekleyiniz
Choose product=Ürün seçiniz
Foreground image=Önplan resmi
Background image=Arkaplan resmi
Delete text=Delete text
days=gün
Backgrounds=Arkaplan
seconds=Saniye
Landscape 3:2=Yatay 3:2
You must apply or cancel the current edit before you can click on 'OK'.=TAMAM' a basabilmeniz için Önce geçerli düzenlemeyi uygulamak veya iptal etmeniz gerekir.
No image=Görüntü yok
Text decoration=Yazı dekoru
New creation=Yeni tasarım
Password=Şifre
Do you really want to delete the %COUNT% last pages of your Creation?=Do you really want to delete the %COUNT% last pages of your Creation?
Choose text decoration=Yazı dekoru seçin
Choose a layout=Bir şablon seçin
Add object=Nesne ekle
Apply Automatic Contrast=Otomatik kontrast uygula
Inner cover and Page 1=İç sayfa ve 1. sayfa
Do you really want to delete this text?=Bu yazıyı gerçekten silmek istiyormusunuz?
Exporting to file...=Dosyaya çıkartılıyor
Week days color=Hafta içi rengi
Add=Ekle
Do you want to save your creation before loading a new one?=Yeni bir tasarım oluşturmadan önce, şu anki tasarımınızı kaydetmek ister misiniz?
Save current creation=Mevcut Tasarımı kaydet.
Add photo=Fotoğraf ekle
Do you want to add %COUNT% pages to your Creation?=Do you want to add %COUNT% pages to your Creation?
Rotate right=Sağa Döndür
Resolution too high=Çözünürlük çok yüksek
Start month=Başlangıç Ayı
Mb/s=Mb/s
Unit Price=Birim fiyatı
Zoom in=Yaklaş
Delete page=Sayfayı sil
Choose photos=Fotoğraf seçin
Bytes/s=Bytes/s
Photos=Photos
My Photo Gallery=Fotoğraf galerim
Bottom=Alttaki
Add Noise=Noise ekle
Delete creation=Tasarımı sil
3. Transfer=3.Gönderim
Lightness and Contrast=Açıklık ve kontrast
Loading formats=Formatlar yükleniyor
Total=Toplam
Green=Yeşil
Choose object=Nesne seç
Angle=Açı
Photo book=Foto Kitap
My %SERVICE% pictures=My %SERVICE% pictures
%COUNT% photos per page=%COUNT% photos per page
Object=Nesne
The pixel resolution of this photo is too low. Quality of the print may be poor.=Bu fotoğrafın çözünürlüğü çok düşük.Baskıda kötü görünebilir.
Rotation=Döndürme
Apply=Uygula
Saturation=Canlılık
Kilobytes=Kilobytes
Tb=Tb
There was a problem loading the resources. Please check your connection to internet and try again later.=Kaynaklar yüklenirken bir hata oluştu.Lütfen internet bağlantınızı kontrol edin ve daha sonra tekrar deneyin.
Keep original ratio=Oranı koru
Verso=Kitabın sol sayfası
A %SERVICE% login page will show up.=A %SERVICE% login page will show up.
Importing file...=Dosya aktarılıyor…
Change book format=Kitap formatını değiştir
Close preview=Önizlemeyi kapat
Delete this line=Bu kısmı sil
Real size=Gerçek boyut
Cancel transfer=Aktarmayı iptal et
Undo=Geri al
Do you really want to change the style?=Stili değiştirmeyi gerçekten istiyormusunuz?
Tags=Başlıklar
Zoom out=Küçült
Delete object=Nesneyi sil
Customize columns of your Calendar=Lütfen Takvim sütunlarını düzenleyin
Customize your Calendar=Tekviminizi düzenleyin
Title of your Creation=Tasarım Başlığı
Front cover=Ön Kapak
Recto=Çift taraflı
Do you really want to delete this object?=Bu öğeyi silmek istediğinize eminmisiniz.
Album size:=Albüm boyutu:
Save as existing Creation=Mevcut tasarımı farklı kaydet
Remaining time:=Kalan süre:
Year=Yıl
Back to Creation=Tasarıma geri dön
Lightness=Açıklık
Import creation from file=Tasarımı dosyadan al
Back cover=Arka kapak
Calendar box decoration=Takvim kutusu dekoru
Add text=Add text
Photos selection=Fotoğraf seçimi
Click to select another folder=Başka bir klasör seçmek için tıklayın
Please choose a maximum of %MAX_PHOTOS% photos=Please choose a maximum of %MAX_PHOTOS% photos
Terabytes=Terabytes
Megabytes=Megabytes
Size=Ebat
Transfer in progress=Aktarım devam ediyor
Resolution is correct=Uygun çözünürlük
Apply change only to this page=Değişikliği sadece bu sayfaya uygula
Click here to remove this photo from the order=Bu fotoğrafı siparişinizde kaldırmak için buraya tıklayın
Validate photo edit=Fotoğraf düzenlemeyi onayla
Click here to open one of your saved creations=Kayıtlı çalışmalınızdan birini açmak için buraya tıklayın
Center horizontally=Yatay orta
This file could not be imported. Please check that this file was properly exported from our software.=Bu dosya alınamadı.Dosyanın düzgün kaydedildiğinden emin olun.
Changing the style will completely change your pages layout.=Stil değiştirdiğinizde tüm sayfa şablonları değişir.
You have now reviewed all your creation. You can now start the transfer by clicking the button "Order" above.=Tasarımınızın tamamını kontrol ettiniz.Şimdi "Sipariş" butonuna tıklayarak aktarıma başlayabilirsiniz.
Text frames=Yazı Çerçevesi
Image type not supported=Desteklenmeyen resim formatı
Click and drag onto your creation=Tıklayın ve tasarımızın üzerine sürükleyin
Delete this saved creation=Kayıtlı tasarımını sil
A new, empty page will be added at the end of your creation=Tasarımınızın sonuna yeni bir boş sayfa eklenecektir
After logging in, close the new browser tab and click 'Continue'.=Giriş yaptıktan sonra, yeni tarayıcı sekmesini kapatıp ve 'Devam'ı tıklayın.
Style=Sitil
Recommended colors for page and cover backgrounds=Sayfa ve arka plan kapakları için önerilen renkler
Add more pages or remove photos from your selection!=Daha fazla sayfa eklemek veya fotoğrafları kaldırmak için seçiniz!
Rotating photos...=Fotoğraflar döndürülüyor…
Color Temperature=Renk sıcaklağı
Text on spine=Sırt yazısı
Sepia=Sepya
If you leave this page without saving, you will lose your creation.=Eğer sayfayı kaydetmeden kapatırsanız, tasarımınızı kayberdersiniz
Saved=Kayıtlı
Follow instructions to connect.=Bağlanmak için yönergeleri izleyin.
Stretch foreground=Ön planı genişlet
Preview=Ön izleme
Check if a firewall or proxy could be interferring with uploads=Bir güvenlik duvarı veya proxy ayarları yüklemeyi engelliyor olabilir lütfen kontrol edin
Export complete=Dışa aktarım tamamlandı
Choose another format=Diğer formatı seçiniz
Check your internet connection and try again=Internet bağlantınızı kontrol edin ve yeniden deneyin
Portrait 4:3=Dikey 4:3
The pixel resolution of this photo is quite low for a print of this size.=Bu fotoğrafın bir baskı için piksel çözünürlüğü ve büyüklüğü bir baskı için oldukça düşüktür.
Elapsed time :=Geçen süre
Loading resources failed=Yükleme başarısız oldu
Close=Kapat
Do you really want to delete this line?=Gerçekten bu satırı silmek istiyor musunuz?
OK=Tamam
Do you really want to delete this saved creation?=Gerçekten tasarımınızı silmek istiyor musunuz?
Contrast=Kontrast
Resolution is too low=Çözünürlük çok düşük
Auto Save=Otomatik Kayıt
Rotate left=Sola Döndür
Number of photos:=Fotoğraf sayısı:
Log in=Giriş
Sort by file name=Dosya adına göre sırala
Choose photo decoration=Fotoğraf stilini seçin
Spine preview=Sırt görünümü
Your creation has been successfully exported=Tasarımınızı dışa aktarımı tamamlandı
Do you really want to cancel the transfer?=Gerçekten transferi iptal etmek istiyor musunuz?
Refresh=Yenile
Resume >>=Devam >>
Change style=Sitili değiştirin
MegaBytes/s=MegaBytes/s
Open or start a new creation=Yeni bir tasarım aç veya başlat
My photo selection=Seçtiğim fotoğraf
Page count=Sayfa sayısı
Loaded=Yüklendi
This option changes the format of your creation. This will start a new creation and cancel your current creation. This operation cannot be undone. Do you wish to continue?=Bu seçenek, tasarımızın biçimini değiştirir. Bu yeni bir tasarımı başlatıp ve mevcut tasarımın işlemi iptal olacaktır. Bu işlem geri alınamaz. Devam etmek istiyor musunuz?
Mb=Mb
Dispose current creation?=Mevcut tasarım düzenlensin mi?
Shadows contrast=Kontrast gölgeler
Save=Kayıt
Transfer=Aktarım
Delete pages=Delete pages
Loading text frames=Yazı çerçeveleri yükleniyor
People=Halk
%COUNT% products=%COUNT% products
2. Products=2. Ürün
Click 'Cancel' to get back to edition mode=Baskı moduna geri dönmek için 'İPTAL' e tıklayınız
Free aspect ratio=Boy oranı serbest
Choose a photo or click Cancel=Bir fotoğraf seçin veya iptal'e tıklayın
Do you want to save your current creation before starting a new one?=Yeni bir tasarıma başlamadan önce mevcut tasarımı kaydetmek ister misiniz?
Frames=Çerçeveler
Stretch background=Arka planı genişlet
Text=Yazı
Apply change to all pages=Değişikliği tüm sayfalara uygula
The transfer seems to be blocked for a few moments. Please check the following:=Transfer bir süredir engelli gibi görünüyor. Lütfen aşağıdakileri kontrol edin:
Lock pages layout=Sayfa düzeni kilitle
Apply this product to all lines of your order=Hepsi için bunu uygula
Failed to save your Creation=Tasarımınız kayıtedilemedi
Display all=Tümünü göster
Choose / replace photo=Fotoğraf seç / değiştir
Bring to front=Öne gönder
Home=Ana
Kb=Kb
Week-end days color=Hafta sonu renkleri
Color Balance=Renk dengeleme
%COUNT% photos=%COUNT% photos
Choose frame=Çerçeve seçiniz
Sort by date of capture=Çekim tarihe göre sırala
Sort by file date=Dosya tarihe göre sırala
Loading resources=Kaynaklar yükleniyor
Quantity=Adet
Set as page background=Sayfayı arkaplan olarak ayarla
Start editing=Düzenlemeyi başlat
Do you really want to replace "%CREATION%" with your current creation?=Do you really want to replace '%CREATION%' with your current creation?
Check if your connection to internet is up=İnternet bağlantınızın olup olmadığını kontrol ediniz
Current color=Mevcut renk
Not a JPEG file=Bu bir JPEG değil
Format=Format
Do you really want to delete this photo?=Bu fotoğrafı gerçekten silmek istiyor musunuz?
Import error=İçe aktarılamadı
Inside=İç taraf
Your creation could not be exported. Please check available space on device and try again.=Tasarımınız dışa aktarılamadı. Lütfen sabit diskinizdeki kullanılabilir alanı kontrol edin ve tekrar deneyin.
Center vertically=Dikey orta
Open creation=Tasarım aç
Apply Automatic Levels=Otomatik tonlama uygula
Page=Sayfa
Error=Hata!
Gigabytes=Gigabytes
Copy=Kopyala
Choose from %X% to %Y% photos=Choose from %X% to %Y% photos
Free creation=Serbest tasarım
Add pages=Add pages
Book title=Kitap başlığı
After clicking 'OK' you will not be able to modify your creation anymore=Tamam' a tıkladıktan sonra artık tasarımınızı değiştirmek mümkün olmayacaktır
Creation check progress=Tasarım ilerlemesi kontrolu
Product view=Ürün görümü
Enhance photos=Fotoğrafları düzelt
Printable area=Yazdıralibilir alan
Resolution is good=İyi çözünürlük
Straighten=Düzeltmek
Portrait 3:2=Dikey 3:2
Noise=Kumlu
Do you really want to leave? Make sure you have saved your work before you leave. Click 'OK' to leave or click 'Cancel' to return to your order.=Gerçekten çıkmak istiyor musunuz? çıkmadan önce işinizi kaydettiğinizden emin olun. Çıkmak için 'TAMAM' düğmesine tıklayın veya siparişe dönmek için 'İPTAL' düğmesini tıklayın.
Continue=Sonraki adım
Check if the CD, DVD, USB stick, memory card holding your photos is still plugged in=Fotoğraflarınızı saklamak için CD, DVD, USB stick, hafıza kartının takılı olup olmadığını kontrol ediniz
Print order=Yazdırma servisi
Set as double page background=Çift sayfa arkaplan olarak ayarla
Background color=Arkaplan rengi
KiloBytes/s=KiloBytes/s
Layouts=Düzen
Spine=Sırt
Cover=Kapak
Pages %NUM1% and %NUM2%=Pages %NUM1% and %NUM2%
My Albums=Albümüm
The file transfer failed due to following error:=Dosya aktarımı aşağıdaki hata nedeniyle başarısız oldu:
Apply Black and White=Siyah ve Beyaz uygula
Please check that you are connected to internet and click OK to start the transfer.=Lütfen internete bağlı olup olmadığınızı kontrol edin ve aktarımını başlatmak için TAMAM a tıklayınız
Choose page background=Arkaplan sayfası seçin
Check that your hard drive is not full=Sabit diskiniz dolu olup olmadığını kontrol edin
Login=Giriş
Save Creation=Tasarımı kaydet
Export error=Dışa aktarım hatalı
Blur or Sharpen=Bulanık veya Keskin
Enter your login and password for %SERVICE% and click 'OK'.=Enter your login and password for %SERVICE% and click 'OK'.
Add customized dates to your Calendar=Takvim için özelleştirilmiş tarih ekle
Search=Ara
More options >>=Daha fazla seçenek >>
Pick color=Renk seçin
Google image search=Google resim arama
Previous=Önceki
Paste=Yapıştır
Saving creation...=Tasarım kaydediliyor…
Full screen=Tam ekran
Choosing a new format will implies dropping your current creation=Yeni bir biçim seçimi mevcut tasarımınızı bırakmayı ima eder